Skip to main content

About Per Aarsleff A/S

En alsidig entreprenør

Aarsleff udfører generelle infrastrukturprojekter. Vi er specialister inden for fundering og fornyelse af rørledninger. Vores omsætning er på 6,7 milliarder kroner - heraf 42 % i udlandet. Aarsleff-koncernen er arbejdsplads for 3.600 medarbejdere.

Video

Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern. Vi har gjort det til vores speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre - fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser vi projekter i det meste af verden.