Om Züblin A/S

Züblin A/S er en dansk entreprenørvirksomhed med lokalt markedskendskab og international styrke. Vi tilbyder ydelser inden for fundering, anlægsbeton, infrastruktur og nøglefærdigt byggeri af højeste kvalitet.

Züblin A/S er en del STRABAG, en af de førende europæiske teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen. Koncernen giver os et stærkt finansielt grundlag at drive forretning på samt mulighed for at trække på international ekspertise fra vores tekniske division.

STRABAG koncernen har knap 72.000 ansatte og en årsomsætning på cirka 100 mia. kroner, hvoraf cirka 2 % genereres i Danmark. 
Züblin A/S er en ikke-diskriminerende arbejdsplads, og alle med relevant faglig baggrund opfordres til at søge stillingen, uanset køn, etnisk og national oprindelse, religion eller fysiske og psykiske handicap.

Få mere information på www.zueblin.dk