Om Vollsmose Sekretariatet

Vollsmose Sekretariatet er et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune og de to største almene boligorganisationer på Fyn. Bestyrelsen for Vollsmose Sekretariatet består af direktørerne i Odense Kommune, direktørerne i boligorganisationerne CIVICA og FaB samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose. Vollsmose Sekretariatets strategiske opgaver er blandt andet at skabe sammenhæng på tværs af offentlige, private og frivillige aktører, sikre kvalificeret borgerinddragelse, professionel kommunikation, facilitere realiseringen af en ny infrastruktur samt understøtte fagligt orienterede indsatser målrettet børn, unge, sårbare familier og udsatte borgere.