Om Visue A/S

Gennem drift og udvikling af overvågnings- og sikkerhedssystemer skaber VISUE værdi for både forsyningsselskaber, forbrugere og samfundet som helhed.

VISUE repræsenterer et bredt udsnit af den danske forsyningssektor i kraft af en stor ejerkreds og en række aftagerselskaber. Ejer- og aftagerselskaberne dækker i dag tilsammen 1,78 millioner aftagepunkter i Danmark.