Om Viegand Maagøe A/S

Vi arbejder med energigennemgange, analyser, feasibilitystudier, beslutningsgrundlag og klimastrategier for virksomheder i Danmark og i udlandet. Vi har omfattende erfaringer med industrielle processer, forsyningsanlæg og biomasseløsninger og formidler betydelige investeringstilskud til vores kunder. Vi opgør også organisationers CO2-udledninger f.eks. i forbindelse med transport, energiforbrug, indkøb af varer og serviceydelser.