Om Vestforbrænding

Vi er Danmarks største offentlige affaldsselskab, som konstant arbejder på at forbedre miljøet gennem mere genbrug og udnyttelse af energi. Vi er ejet af 19 kommuner og betjener ca. 875.000 borgere og omkring 60.000 virksomheder med håndtering af affald.

Vi er direkte fjernvarmeleverandør i 4 kommuner og forsyner endvidere til andre 10 kommuner i Region Hovedstaden via fælles transmissionsnet.