Om Vestegnen HF og VUC

Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og mange en videregående uddannelse. Vi har et godt netværk og samarbejde med andre organisationer og institutioner i området