Om VELTEK

VELTEK er Danmarks største tekniske brancheorganisation og repræsenterer cirka 110 virksomheder med en samlet omsætning på over 27 milliarder kroner.

VELTEK er repræsenteret i: Transport- og Bygningsministeriets Specialudvalg, VA-styregruppen under ETA Danmark, bestyrelsen for Dansk Center for Lys (DCL), bestyrelsen for Elretur og branchepanelet for Byggeri i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. VELTEK har også sæde i Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed i Sikkerhedsstyrelsen.

VELTEK er en sammenlægning af de tre tekniske brancheorganisationer VE Leverandørerne (vvs-branchen), FAFGE (El-Branchens Leverandørforening) og Dansk Ventilation. På sin generalforsamling i oktober 2004 beslutter Elbranchens Leverandørforening, FAFGE, at fusionere med VE Leverandørerne (VVS). Den 2. marts 2005 afholdes stiftende generalforsamling for den nye brancheforening, der får navnet VELTEK – VVS- og El-tekniske Leverandørers Brancheforening. I foråret 2017 stemte medlemmerne af VELTEK for en fusion med Dansk Ventilation.

Direktør er Per Rømer Kofod.

Vision
At være medlemmernes naturlige omdrejningspunkt for politiske, tekniske og merkantile tiltag
At være inspirator for det enkelte medlem og sikre det optimale faglige grundlag at træffe beslutninger på
At være en markant stemme i den branchepolitiske debat og beslutningsproces

Læs mere på www.veltek.dk