Om Vejle Spildevand A/S

Vejle Spildevand A/S blev stiftet den 13. april 2010. Selskabet sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande samt en række virksomheder og dækker hele Vejle Kommune. Vejle Spildevand A/S har ca. 2000 km kloakledninger, over 400 pumpestationer samt 9 renseanlæg. Selskabet har en egenkapital på over 3 mia. kroner og en årlig omsætning på ca. 180 mio. kr. Der er ansat 45 veluddannede medarbejdere.