Om Vejle Spildevand A/S

Vejle Spildevand arbejder hver dag på at skabe vand i balance. Vi vil sikre høj forsyningssikkerhed, agere økonomisk forsvarligt og effektivt, på en miljømæssig forsvarlig måde, så alle oplever den bedst mulige service.

 Vi transporterer og renser spildevandet for 30.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. Via 2000 km kloakledninger, 250 bassiner og 400 pumpestationer ledes spildevandet til vores 7 renseanlæg, hvor vandet renses, inden det ledes tilbage til naturen. Vores 55 veluddannede og professionelle medarbejdere vedligeholder, optimerer og udvikler, så naturen bliver mindst muligt mærket. Hvert år investerer vi 125 mio. kr. i at modernisere og udbygge kloaksystemet med robuste og bæredygtige løsninger, der kan matche fremtidens udfordringer.