Gå til hovedindhold

Om Vand og affald

Vand og affald består af 6 selskaber med én samlet ledelse. Virksomhedens 80 dygtige medarbejdere arbejder med at udvikle og implementere løsninger inden for klimatilpasninger, energioptimeringer, procesoptimeringer, drikkevandssikkerhed og maksimering af udnyttelsen af ressourcer iaffaldsstrømme. Vand og affald sikrer leverance af drikkevand, spildevandstransport og -rensning samt renovation og genbrug til og fra 60.000 kunder i det sydfynske. Den samlede omsætning er på kr. 170 mio.kr., og anlægsaktiverne modsvarer en nyværdi på 5 mia.kr. Den centrale klimadagsorden betyder, at selskabets ydelser og viden ikke blot skal udmøntes lokalt, men - som også samfundet forventer det - tillige kan udnyttes i et større perspektiv i samarbejde med andre. Vand og affald arbejder med at opbygge en ny miljøforretning, hvor grøn vækst spiller en væsentlig rolle.