Om Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Trafikstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Trafikstyrelsen består af en direktion og to afdelinger med underliggende kontorer. Hertil Bornholms Lufthavn og Taksationssekretariatet. I nedenstående organisationsdiagram kan du se, hvordan styrelsen er organiseret.