Om Trafikselskabet Movia

Som Danmarks største trafikselskab arbejder Movia for øget mobilitet på hele Sjælland gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport.

I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne.

Gode vilkår for kunder, leverandører og medarbejdere, samt et solidt fokus på klima, miljø og den øvrige omverden er afgørende for, at Movia som virksomhed kan imødekomme den samfundsmæssige udvikling og omverdenens forventninger.

Som medarbejder i Movia bliver du en del en af en altid aktuel dagsorden. Du er med til at skabe de løsninger, som gør den kollektive trafik attraktiv og stadigt mere miljørigtig. Samtidig er du en del af en organisation, hvor der er plads til forskellighed og gode muligheder for at få indflydelse på ruten for din karriere.