Om Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia varetager kollektiv trafik med busser og lokalbaner på Sjælland og øerne.

Trafikselskabet ejes og finansieres af 45 kommuner og to regioner i Østdanmark, og Movia bistår ejerne med at planlægge, udbyde og indkøbe kollektiv trafik.

De 1.400 busser, der kører for Movia, har hvert år 200 millioner passagerer. Otte millioner benytter Movias ni lokalbaner, og stadig flere patienter og handicappede bliver kørt med Movia Flextrafik. Tilsammen gør det Trafikselskabet Movia til Danmarks største trafikselskab.

Trafikselskabet omsætter årligt for godt tre milliarder kroner og samarbejder med DSB og Metroselskabet om blandt andet fælles takstsystem, koordinering og information til kunderne. Du vil som medarbejder få 300 kolleger i Trafikselskabet Movia, der har hovedkontor på Toftegårds Plads i Valby.