Gå til hovedindhold

Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart. Vi sætter også rammerne for dansk byggeri og fremtidens bygninger og har myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse. Desuden driver vi Bornholms Lufthavn.