Om Tønder Forsyning

Tønder Forsyning A/S er et selskab 100% ejet af Tønder Kommune. Vi er ca. 85 medarbejdere, der servicerer omkring 20.000 husstande og flere større industrivirksomheder i Tønder Kommune med drikkevand og bortskaffelse af spildevand og affald.