Om Teach First Danmark

Lige muligheder for en god uddannelse
Vi vil bidrage til chancelighed i uddannelse og har eleven i centrum

Vi tror på, at alle børn har et talent, og at en god skolegang er vigtig for at udvikle det. Vi tror på, at dygtige undervisere er en vigtig faktor for en god skolegang. Vi stræber efter at uddanne dygtige og relationsstærke undervisere med stærke ledelseskompetencer, der i og udenfor skolen kan bidrage til at sikre alle børn i Danmark en god uddannelse. Alt, hvad vi gør, skal bidrage til at realisere dette – i dialog med skoler, elever, forældre, myndigheder og det omgivende samfund.

Høje forventninger
Vi stiller høje krav - til os selv og til andre

For at realisere vores mål tror vi på, at det er nødvendigt at have høje forventninger – til vores kandidater, til vores program, til os selv og til elever, skoler og samarbejdspartnere. Vi har høje forventninger til input og vi har høje forventninger til output. Vi har ikke løsningen på alle udfordringer. Men vi stiller høje krav til at vokse med opgaven for alle parter.

Innovativt samspil
Vi vil være gode samarbejdspartnere for folkeskolen

Vi vil være gode og nyskabende samarbejdspartnere for folkeskolens aktører og arbejde effektivt og løsningsorienteret på tværs af politiske interesser. Vi vil bidrage med fagligt input og tage andres erfaringer, værdier, holdninger og faglige input til efterretning, før vi træffer beslutninger.