Om Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har ca. 41.700 indbyggere, og organisationen har i alt ca. 3.000 fastansatte medarbejdere. Kommunen ligger i et område med en unik natur og kulturarv. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Værdierne åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

Du kan få mere at vide om Syddjurs Kommune på www.syddjurs.dk