Om Sundhedsdatastyrelsen

Statens Serum Institut (SSI) er en statsvirksomhed under Sundheds- og Ældreministeriet. I 110 år har SSI's hovedopgave været at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Opgaverne er løbende blevet udvidet, og SSI er i dag en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation.

Under "Om SSI" kan du bl.a. finde oplysninger om SSI's opgaver, resultater, organisering og historie. Du kan også finde oplysninger om SSI som arbejdsplads, ledige stillinger og hvordan du kommer i kontakt med SSI.