Om Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Strategien for løsningen af den overordnede opgave er konkretiseret i fem ledetråde, ”Ledetråde for et bedre liv”, der med afsæt i stor borger-, bruger- og medarbejderinvolvering udstikker ambition og retning.