Om Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. Vi arbejder for, at det er trygt at være patient og understøtter et sikkert sundhedsvæsen med en stærk læringskultur til gavn for både patienter og personale.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. I vores tilsyn lægger vi stor vægt på dialog og udvikling af patientsikkerheden gennem sundhedsfaglig og juridisk rådgivning til sundhedspersoner, behandlingssteder og andre myndigheder.

Styrelsen for Patientsikkerhed er en del af Sundheds- og Ældreministeriet.