Om Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager har som kerneopgave at behandle klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, klager over brud på patientrettigheder samt klager over afgørelser vedrørende erstatning for behandlings- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.