Om Struer Energi

Struer Energi er en multiforsyningskoncern, der leverer el, fjernvarme og vand i dele af Struer Kommune samt håndterer spildevand i hele kommunen.
Struer Kommune ejer som eneaktionær Struer Energi Holding A/S. Struer Energi Holding A/S, der I det følgende omtales Struer Energi, har endvidere ved udskillelse af de kommunale forsynings-
aktiviteter stiftet følgende (forsynings-) selskaber; Struer Forsyning Elnet A/S pr. 1. januar 1999, (ændret til Forsyning Elnet), Struer Forsyning Energi A/S pr. 20. juni 2001 (ændret til Struer Energi Handel), Struer Forsyning Service A/S pr. 20. juni 2001 (ændret til Struer Energi Service), Struer Forsyning Vand A/S pr. 27. august 2001, Struer Forsyning Fjernvarme A/S pr. 27. august 2001, 

Struer Forsyning Spildevand A/S pr. 29. juni 2010.
Struer Forsyning er siden 2011/2012 - sammen med Vestforsyning - medejer af Maabjerg Energy Center (MEC). MEC er et betydeligt biogasanlæg i Maabjerg ved Holstebro. I 2015 overtog Vestforsyning og Struer Energi kraftvarmeproduktionen i Maabjerg fra DONG og etablerede en holdingstruktur med de to produktionsenheder (biogas og kraftvarme) under navnet Maabjerg Energy Center. MEC er et konsortium bestående af DONG Energy, Novozymes, Vestforsyning og Struer Energi.