Om Stevns Kommune

Stevns kommune har gennem tiden forandret sig ved sammenlægninger ligefra 10 små sognekommuner, og til den store kommune, vi kender i dag.

Stevns kommune bestod af 10 kommuner indtil 1958, hvor Rødvig kommune blev etableret ved en sammenlægning af Lille Heddinge og Havnelev sognekommune, og frem til 1962 bestod Stevns Kommune af 9 mindre sognekommuner. 

Som et resultat af kommunallovskommisionen, der blev nedsat i 1960, etablerede man i 1962 Boestofte kommune ved at sammenlægge Rødvig, Lyderslev, Frøslev og Højerup. På stort set samme tidspunkt vedtog man at etablere Vallø kommune ved en sammenlægning af Hårlev-Himlingøje, Enderslev-Vråby, Valløby-Tårnby- og Varpelev. Derved blev kommunerne på Stevns reduceret til 6 større landkommuner.

1962 var også året, hvor den første Stevns Kommune bliver dannet. Det skete på baggrund af drøftelser på Nordstevns om at lægge Magleby, Holtug og Store Heddinge sammen. Efter megen diskussion og afstemninger pegede et flertal på denne første Stevns Kommune, og herved bestod Stevns således af 3 større landkommuner. 

Roen omkring de kommunale forhold på Stevns varede ikke længe, da ønsker om en etablering af en stor sammenlægning omkring Store Heddinge købstad ikke var gået helt i glemmebogen.

I 1967 viste 'Kommunesammenlægningsskitse 1967 - Præstø amt', at Strøby og Spjellerup-Smerup ikke var interesseret i denne store sammenlægning, men det var Store Heddinge købstad, gl. Stevns, Boestofte og Hellested til gengæld positive overfor. I 1970 blev disse 4 stevnske kommuner lagt sammen til 1 stor kommune, nemlig Stevns Kommune. Vallø Kommune blev dannet ved sammenlægningen af gl. Vallø og Strøby Kommuner.

1. januar 2007 blev den nye Stevns Kommune dannet ved sammenlægningen mellem den gamle Stevns Kommune og Vallø Kommune.