Gå til hovedindhold

Om Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Instituttet har ca. 120 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 85 mio. kroner.

SBi har tre afdelinger der varetager de vigtigste områder inden for forskningen i byggeri.

By, bolig og ejendom

Byggeri og sundhed

Energi og miljø

SBi er en del af Aalborg Universitet og har til huse i Sydhavnen i København. I 2007 SBi fusionerede SBi med Aalborg Universitet.

Hovedopgaver

  • Forskning
  • Formidling
  • Forskningsbaseret myndighedsrådgivning
  • Uddannelse og efteruddannelse. 

Vision
SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Forskningen bliver nyttiggjort gennem rådgivning af myndigheder, formidling til bygge- og boligsektoren samt uddannelse. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på bygge- og boligområdet.