Om Sonlinc A/S

Sonlinc har udviklet IT-løsninger til forsyningssektoren siden 1987. De første løsninger var målrettet elsektoren, men siden er løsninger til naturgas, fjernvarme, vand og spildevand, renovation, bredbånd og IP-telefoni kommet til.

I dag til tilbyder Sonlinc en komplet og integreret løsning til forsyningssektoren, der løser behov indenfor:

  • Afregning af flere forsyningsarter i samme system
  • Markedskommunikation
  • Balanceansvar
  • CRM
  • Finans
  • Teknik

Markedsleder
Sonlinc er markedsledende indenfor løsninger til forsyningssektoren. Markedet er drevet af lovmæssige krav, men også af behov og forventninger fra sektorens side om at drive deres forretning mere effektivt. Med mange års erfaring og indsigt i branchen er vi på forkant med udviklingen af nye løsninger til markedet. Og som den agile leverandør tilpasser vi hurtigt og nemt vores løsning til vores kunders behov.

Vi lytter til kunderne
Sonlincs løsning er under konstant videreudvikling. En udvikling, der foregår i tæt samarbejde med vores kunder. To gange årligt møder alle brugerne af systemet hinanden på et Erfa-seminar. Her udveksler de erfaringer på kryds og tværs, men er også med til at stille nye krav og ønsker til systemet. På den måde har du, som bruger af systemet, mulighed for at præge den fremtidige udvikling. Resultatet er en høj grad af kundetilfredshed.