Om Sønderborg Forsyning A/S

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af affald, genbrug, spildevand og drikkevand, samt en mindre del af varmeforsyningen. Sønderborg Forsyning betjener alle 77.000 borgere, fordelt på 37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil kommer omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder.