Om Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsens kerneopgave er at bidrage til en videnbaseret social-, bolig og byggepolitik til gavn for borgere og virksomheder. Vi har over 600 medarbejdere inden for forskellige faggrupper, der arbejder med udvikling og implementering af politiske initiativer og myndighedsopgave på social-, bolig og byggeområdet. Vi arbejder tæt sammen med kommuner, ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner, forskere, civilsamfundsaktører, boligorganisationer, byggebranchen, bygherrer og private virksomheder.

Vi har hovedkontor i Odense og et kontor i København.