Om Skanderborg Forsyning A/S

Du bliver del af en virksomhed med et klart formuleret mål om at blive Danmarks mest moderne forsyning. Et mål, der realiseres gennem en fortsat løbende driftsoptimering, en voksende palette af innovative partnerskaber, en kerneopgave centreret om en ambitiøs miljø-indsats, og et innovationsspor, der skal kunne udvikle fremtidens serviceydelser og kundeløsninger.

Vi har et af de stærkeste hold i branchen med 45 kompetente medarbejdere. Sammen med dine kollegaer har du rig mulighed for at udvikle dig i en spændende og innovativ organisation, med en vigtig betydning for det omgivende samfund
og vores kunders hverdag.

Virksomheden har et stort fokus på kompetenceudvikling og netværk, og har et godt renommé som arbejdsplads. Du vil opleve en åben tilgang, en uformel tone, og et særligt fokus på tværfagligt samarbejde. Vi lægger stor vægt på
samarbejde, nyskabende resultater og ansvar.

Læs mere om virksomheden på www.skanderborgforsyning.dk