Om SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Social- og Indenrigsministeriet. Vi er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer i Danmark og internationalt.

SFI sætter forskningsprojekter i gang på eget initiativ og løser opgaver for ministerier, kommuner og organisationer.

Vi laver forskning og analyse indenfor alle de store velfærdsområder. Voresforskningsprogram er inddelt i seks overordnede temaer, og inden for hvert tema peger vi på, hvilke større samfundsmæssige udfordringer, som vi løbende arbejder på at skabe viden om:

De seks temaer er:

  • Organisering af velfærdsservice
  • Arbejdsudbud, efterspørgsel og beskæftigelse
  • Social marginalisering og udsathed
  • Uddannelse
  • Børn, unge og familiers livsvilkår og sociale mobilitet
  • Etniske minoriteter, integration og samfundsdeltagelse

SFI’s ca. 100 forskningsmedarbejdere er specialiserede inden for primært økonomi, sociologi, statskundskab, antropologi og psykologi. Vores forskere er vant til at arbejde sammen på tværs af fagligheder, og det bruges aktivt for at få mange forskellige perspektiver på en problemstilling.

Herunder findes SFI's forskningsmedarbejdere fordelt på uddannelsesbaggrund.