Om Samn Forsyning

Samn Forsyning er i en sund udvikling: Vi leverer god og sikker kloak- og drikkevandsforsyning i en tid med kraftig byudvikling og voksende klimaudfordringer - og har hele tiden fokus på fortsat optimering af ydelser og drift; både fagligt og økonomisk. Samn omsætter som koncern for mere end 300 MDKK og har næsten 100 medarbejdere.

Samn Forsyning er en dynamisk organisation. Samarbejdet foregår i et tillidsfuldt, humørfyldt og frit miljø, hvor den enkeltes evne til at tage ansvar og til at samarbejde på tværs vægtes højt. Vi går op i målrettet IT-anvendelse, forstået som fokus på at udvikle og forbedre systematisk og værdiskabende brug af data. Vi har rige muligheder for at deltage i aktiviteter og fælles ture uden for arbejdstiden.

Procesafdelingen har ansvaret for at sikre optimeringen af processerne på de tekniske anlæg for vand- og spildevandsområderne. Procesafdelingen er desuden ansvarlig for at optimere energiområdet, herunder at reducere energiforbruget og øge biogasproduktionen. Arbejdet omfatter planlægning, projektering samt udbud og tilsyn med projekter, der spænder fra vedligehold over optimeringer til nyanlæg.