Om RGS Nordic

RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi driver mere end 28 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, Sverige og Norge – heriblandt anlægget i Stigsnæs, der er Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand.

Vi modtager mere end 4.8 mio. tons jord og affald på vores anlæg hvert år i Sverige og Danmark, og faktisk behandler vi en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark. På Stigsnæs renser vi mere end ca. 400.000 tons industrispildevand årligt. Vi beskæftiger ca. 280 medarbejdere.

Vores vision
Vi vil give vores børn en verden, hvor jordens ressourcer renses og genbruges.

Vores mission
Vi gør det let for vores kunder at gøre cirkulær økonomi til en god forretning.