Om Rebild Kommune

Rebild Kommune har en række drifts- og myndighedsopgaver og er organiseret i otte driftscentre som er ansvarlige for den daglige service overfor og af kommunens borgere og i fire fællescentre. Fællescentrene løser en række interne opgaver i kommunen.