Om Randers Kommune

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger samt en række stabe.

Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fire fagdirektører, hvoraf en også er stedfortrædende kommunaldirektør.

På siderne finder du dels en oversigt over organisationen, dels navne og kontaktoplysninger på direktører, chefer og medarbejdere i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Borgerne i Randers Kommune vil med god ret kunne hævde, at de bor i en storkommune. Med et indbyggertal på næsten 96.000 og et areal på 800 km2 er kommunen blandt landet største.

Randers Kommune blev dannet af Purhus, Nørhald og Randers, den vestlige del af Sønderhald, samt størsteparten af Langå og Havndal kommuner d. 1. januar 2007. Altså en gammel købstadskommune - og lokalt handelscentrum - og flere typiske landkommuner.

Randers Kommune ligger lunt placeret i det østjyske smørhul og grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinie på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord.

Kommunen er begunstiget af en smuk og varieret natur. Små, snoede veje fører én gennem skove og plantager, fjord- og engområder, forbi bølgende marker og græssende køer, ned ad bakke og op på et højdedrag med betagende udsigter over landskabet og fjorden. Her er stille søer og rislende bække, og Gudenåen, som er Danmarks eneste flod, løber sine sidste kilometer gennem kommunen inden udmundingen i Randers Fjord.