Om PensionDanmark A/S

PensionDanmark er et medlemsejet arbejdsmarkeds­pensionsselskab.

PensionDanmark er stiftet og ejet af en række fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at administrere de aftaler om pension, som siden starten for godt 25 år siden har været en del af overenskomsterne, og som sikrer alle omfattede lønmodtagere ret til pensionsbidrag indbetalt til PensionDanmark.

PensionDanmark ser det som sin hovedopgave at hjælpe medlemmerne til et godt og langt arbejdsliv og en økonomisk tryg alderdom.

I PensionDanmark er ansvarlighed og bæredygtighed en del af DNA’et. FN’s 17 Verdensmål tænkes som en ramme at sætte arbejdet ind i, og de åbner for nye muligheder. PensionDanmark har således valgt at lade Verdensmålene være det fælles værdigrundlag for deres aktiviteter og gøre dem til en del af forretningen.

PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne.