Om Odense Kommune

Odense Kommune er en af ni kommuner, der har status som frikommune. At være frikommune betyder, at vi får mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler - herunder proces- og dokumentationskrav. Forsøget giver os vidtrækkende muligheder for at tænke kreativt og fornyende i løsningen af kerneopgaverne f.eks. i forhold til arbejdsgange og samarbejdsformer såvel internt i kommunen som i relation til vores samarbejdsparter.  

Forslag fra Odense Kommune
De tre ansøgningsrunder har bridraget til i alt 89 forslag fra Odense Kommune. Herud over har byrådet vedtaget at gennemføre 12 forsøg udviklet i samarbejde med de øvrige frikommuner og de relevante ministerier.