Gå til hovedindhold

Om Odense Kommune

Odense Kommune er en af ni kommuner, der har status som frikommune. At være frikommune betyder, at vi får mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler - herunder proces- og dokumentationskrav. Forsøget giver os vidtrækkende muligheder for at tænke kreativt og fornyende i løsningen af kerneopgaverne f.eks. i forhold til arbejdsgange og samarbejdsformer såvel internt i kommunen som i relation til vores samarbejdsparter.  

Forslag fra Odense Kommune
De tre ansøgningsrunder har bridraget til i alt 89 forslag fra Odense Kommune. Herud over har byrådet vedtaget at gennemføre 12 forsøg udviklet i samarbejde med de øvrige frikommuner og de relevante ministerier.