Om Odder Kommune

Odder Kommune er en ambitiøs kommune med klare mål om befolkningstilvækst og videreudvikling af et attraktivt erhvervsklima.