Om Nyborg Forsyning og Service A/S

Nyborg Forsyning & Service A/S er Nyborg Kommunes forsyningsselskab.

Nyborg Forsyning & Service A/S leverer forsyningstjenester via 4 datterselskaber inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand. Derudover rådgiver Nyborg Forsyning & Service A/S om effektiv anvendelse af energi. 

NFS vil være en attraktiv og konkurrencedygtig leverandør af forsyning med fokus på kundens behov. NFS lægger vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på ærlig og åben dialog.