Om Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park & Vej er et §60 fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner, som har overtaget løsningen af en række anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på Park og Vej området