Om Nordea-fonden

Nordea-fonden er en stor erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv for flest mulige mennesker i Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Fonden uddeler årligt i niveauet 500 til 700 mio. kr. til projekter inden for støtteområderne sundhed, motion, natur og kultur. Nordea-fonden har 25 medarbejdere og en formue på 15 mia. kr.

Fonden administrerer også Tietgenfonden, som årligt uddeler i størrelsesordenen 27 mio. kr. til initiativer, der fremmer virkelyst og vækst.