Om Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Det er et særpræget og uspoleret klit- og klithedelandskab, der indeholder nogle af Danmark reneste søer og strækker sig 55 km lang vestkysten af Thy. Mod øst grænser store plantager op til landbrugslandet. Vi kalder det "Danmarks største vildmark"

Nationalparkens mission er flerfoldig. Nationalparken skal bevare, styrke og udvikle den særlige klitnatur og de kulturhistoriske spor, der knytter sig til klitlandskabet, styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, styrke forskning, undervisning og formidling, samt støtte en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet.