Om Munck Gruppen

Munck Gruppen består af Munck Forsyningsledninger, Munck Asfalt, Munck Havne & Anlæg og Tarcopol. Koncernen er landsdækkende og international funderet med projekter/afdelinger i Polen, Bangladesh og Grønland. Munck Gruppen er en af Danmarks førende asfalt- og entreprenørvirksomheder med ca. 1500 medarbejdere og en omsætning på over 1,5 mia. DKK.  

Munck Forsyningsledninger etablerer og renoverer forsyningsledninger f.eks. fjernvarmenet, fibernet, tele- og lyslederkabler samt kloak og vandledninger. Munck Asfalt udfører asfaltopgaver på motorveje, landeveje til parkeringsanlæg og indkørsler, og senest også lufthavne. Selskabet afslutter i efteråret 2014 et 2 årigt projekt til 311 mio. DKK i Bangladesh, der omfatter renovering af den internationale lufthavn i Dhaka. Munck Havne & Anlæg opfører og renoverer havneanlæg, både- og badebroer, uddybning og kystsikring. Desuden udfører selskabet jordarbejde, kloakarbejde, anlægsbeton samt støjskærme på eks. motorveje. Tarcopol udfører bro- og betonrenovering samt ekspansionsfuger og støbeasfalt i Polen.