Om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. Her kan du læse om vores organisation, mission og vision og se, hvordan du kan kontakte os - og hvor du kan møde os. Du kan også finde ledige stillinger.