Om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.

Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik.

Landbrugsstyrelsen har afdelinger over hele landet. Vi er ofte i kontakt med landmænd, gartnere og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevareområdet.