Om Miljøministeriet - Naturstyrelsen

Naturstyrelsen hører under Miljøministeriet. Styrelsen udmønter regeringens miljø- og naturpolitik inden for naturbeskyttelse, pleje og udvikling af naturen, grundvand, spildevand samt skovdrift. Naturstyrelsen udvikler og tilbyder grønne oplevelser for borgerne i skov og natur. Vi befinder os på lokale enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.