Om Medcom

MedCom er en fællesoffentligt finansieret projektorganisation, der har til formål at sikre landsdækkende udbredelse af IT-baseret samarbejde mellem bl.a. sygehuse, kommuner, praktiserende læger og patienter.

Yderligere information om MedCom og MedComs systemforvaltning findes på henholdsvis www.medcom.dk og medcom.dk/systemforvaltning