Om Lyngby-Taarbæk Kommune

Center for Arealer og Ejendomme

Vi planlægger, bygger, drifter og vedligeholder Lyngby-Taarbæk Kommune

Center for Arealer og Ejendomme servicerer 55.000 borgere og 4.000 ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er byg- og driftsherreorganisation for kommunens ejendomme som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne områder. Den kommunale bygningsmasse består af 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for 200 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.

Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer i de kommende år massive investeringer i renovering og modernisering af kommunens ejendomme, herunder navnlig på skoleområdet. Vi har etableret en ny organisering og ledelsesstruktur i centeret for at understøtte centerets ambitioner. Lige nu optimerer vi vores interne processer og højner det faglige kompetenceniveau. Det sker gennem medarbejderudvikling og ved tilførsel af yderligere medarbejderressourcer.

Centret består af 230 medarbejdere, hvoraf 50 medarbejdere er placeret på rådhuset.