Gå til hovedindhold

Om Landsverk

About Landsverk
Landsverk er en institution under det færøske Finansministerium (Fíggjarmálaráðið) med ansvar for vejanlæg, havneanlæg og bygherreanliggender. Institutionen arbejder med rådgivning, tilrettelægning, udførelse og vedligeholdelse af bl.a. vejnet, havneanlæg, offentlige bygninger og helikopterlandingspladser.