Om Land & Plan A/S

Land & Plan A/S og landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup arbejder med planlægning, projektering og rådgivning i hele Danmark.

Virksomheden beskæftiger sig med traditionelle landmålingsarbejder, matrikulære sager (udstykninger, ejerlejligheder, mm.) men i vidt omfang også med rådgivningsarbejder i forbindelse med ejendomsdannelser, disponeringer, byggeri mm.

Land og Plans  kort og tegninger kan nemt bearbejdes da de primært er digitale, og de leverer til de fleste kendte CADs; f.eks. AutoCad, MicroStation, GeoCAD, LandCad og MapInfo. 

Opgaverne løses internt af firmaets egne medarbejdere eller i samarbejde med andre rådgivere såsom arkitekter, ingeniører, geotekniker mm.

Video