Om Konsus

Vi er en start-up bestående af 2 foundere som brænder for klimaet og den grønne omstilling. Vi har en ambition om at vi gennem vores rådgivning, kan påvirke vigtige samfundsaktører og på den måde bidrage til at reducere klimaaftrykket for rigtig mange mennesker.Vi har baggrunde inden for proces- og produktionsoptimering. Vi har bl.a. erfaring med at reducere miljømæssig og økonomisk spild i produktionsvirksomheder. Vi har valgt at beskæftige os med den almene boligsektor, da vi her har muligheden for at gøre det samme i meget stor skala.

Det er efterhånden de færreste der er i tvivl om de negative konsekvenser vi står over for, hvis ikke vi accelerere den grønne omstilling og gør bæredygtighed til en integreret del af vores måde at leve på. Vi har kastet vores kærlighed over den almene boligsektor, da denne er et samlingspunkt for rigtig mange danskere og her ligger muligheden og ambitionen om, at blive en nøgleaktør for Danmarks bæredygtige fremtid.