Om Kolding Kommune

Kolding Kommune er områdets største arbejdsplads. De godt 8.000 ansatte repræsenterer mange forskellige faggrupper.

Kommunen er opbygget med fem forvaltningsgrene, der hver har ansvaret for skoler, daginstitutioner, administrative afdelinger, værksteder.

Byrådet lægger vægt på at medarbejdere og kommende ansatte oplever Kolding Kommune som en attraktiv arbejdsplads blandt andet ved at medarbejderne har mulighed for at dygtiggøre sig og har indflydelse på eget arbejde.

Den bærende idé i personalepolitikken er, at alle medarbejdere indgår og deltager i samvær og samarbejde, der bygger på:

  • ansvarlighed
  • anstændighed
  • respekt.

Kommunens indsats på arbejdsmiljøområdet har som mål at opbygge en høj grad af bevidsthed om arbejdsmiljø, sikkerhed, velfærd og sundhedsfremme.