Om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringens klimaprogram, viser, at målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 er muligt at indfri, samtidig med at der tages hensyn til klimalovens principper om fortsat velstand, lighed og konkurrenceevne. Målopfyldelsen vil kræve en kombination af kendte virkemidler og investeringer i modningen af nye teknologiske løsninger. Klimaprogrammet viser, at Danmark er godt på vej til at nå målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030. I alt er der det seneste år truffet beslutninger, der reducerer udledningerne i 2030 med 5 mio. tons. Det svarer til ca. en fjerdel del af det, der skal nås inden 2030. Hertil kommer regeringens transportudspil, der reducerer udledningerne med 1 mio. ton CO2 samt yderligere udspil på landbruget og en grøn skattereform.