Om Kalundborg Forsyning A/S

Kalundborg Forsyning forsyner ca. 5.000 husstande med drikkevand og distribuerer fjernvarme til ca. 5.000 husstande i Kalundborg by, samt renser spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Derudover leverer virksomheden overfladevand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg.

Kalundborg Forsyning bestræber sig på at være en innovativ virksomhed, og hvor det er muligt at gøre en forskel og tænke ud af boksen. Det er en virksomhed med et højt ambitionsniveau, ikke kun på egne, men på hele branchens vegne.

Rensningsanlægget er et af Europas mest avancerede, som udover den almindelige biologiske spildevandsrensning behandler spildevandet i et stort ozonanlæg, der fjerner svært omsættelige organiske forbindelser. Ozonanlægget vækker betydelig interesse i både ind og udland.

Kalundborg Forsyning sætter massivt ind på bæredygtighed og innovation, og vil skabe langsigtede bæredygtige løsninger og producere mere ressourceeffektivt. Virksomheden vil gå forrest og bidrage til reduktion af drivhusgasser og omfanget af de potentielle klimaforandringer.